Saturday, 30 July 2016

Metho makwa nimamwonie Mutangii YesuIt was not necessary to search for this song as it features at NO.3 from the Kamba Hymns App but this was for the purpose of demonstrating how easy it is to search and retrieve a song from the app


 3.    METHO MAKWA NĨMAMWONIE MŨTANGĨI YESŨ

(Our God is Marching on)
Key B Flat S.S S. 697 4/4
1.
Metho makwa nĩmamwonie Mũtangĩĩi Yesũ,
Ai twatha nzia ya wo atũtwae kũla ũĩ;
Tene naisye aĩ mũthatu yu nĩnĩsĩ nĩ wa tei,

W’o wake nĩ vo uĩ.
Nĩ twaĩle kũmũtaĩa;
Nitwaĩle kumũtaia;
Tumũnenge ndaĩa syonthe,
W’o wake nĩ vo ũĩ.

2.
Ndeto syake nivikĩte kũũ kwatwĩe kĩvindu,
Ala make akanyuva yu kwa andũ ma mbaitũ;
Ndwĩkalaate ngoo yakwa ũmwĩtĩkĩle mũnthĩ ũũ
Kyathĩ kya wo kĩĩ tũi.

3.
Nĩtũũmanya Mwĩaii nĩwathembiwe mũtĩnĩ,
lthyĩ athe tũkĩthaũwa atũvikye ĩtunĩ;
Nĩwatwĩkie ngya vyũ ithyĩ twĩthw’e twi na ũthwii,
Tei wake nĩvo uĩ.

4.
Ila ngai syakwa sya tene nĩ syo syĩndũ sya nthĩ,
Ula wawo nĩnĩmwĩsĩ yu nĩ Mũmbi ni Mũĩthi
Nĩ Mwovosya wakwa mwene nĩngũmwĩtĩkĩla nyie;
Ngai wa wo nĩ vo ũĩ.


(Amen)


This is Kamba Hymns App showing Stanza 1 and ChorusThis is Kamba Hymns App showing Stanza 2 and Chorus

This is Kamba Hymns App showing Stanza 2 and Stanza 3

This is Kamba Hymns App showing Stanza 3 and Stanza 4This is Kamba Hymns App showing Stanza 4


2 comments:

  1. Is sex dirty? Only when it’s being done right. Hey, i am looking for an online sexual partner ;) Click on my boobs if you are interested (. )( .)

    ReplyDelete
  2. Borgata Hotel Casino & Spa Reviews & Ratings - KTNV
    Borgata 서산 출장안마 Hotel Casino & Spa is ranked #1 among luxury hotels in Atlantic City by Tripadvisor. Rating: 4 · ‎8,254 reviews · ‎Price range: $ (Based on Average 구리 출장샵 Nightly Rates for a Standard Room from 순천 출장샵 our Partners)Which popular 안양 출장샵 attractions are close to Borgata Hotel Casino 공주 출장안마 & Spa?What are some of the property amenities at Borgata Hotel Casino & Spa?

    ReplyDelete